Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice a Universității de Arte „George Enescu” duce mai departe tradiția publicării recenziilor evenimentelor de marcă ce au loc în cadrul conservatorului.

Revista Arta, cu o tradiție importantă in zona publicistă ieșeană, a luat naștere prin dorința tinerilor muzicologi de a-și face cunoscute impresiile, ideile, analizele realizate în urma recitalurilor colegilor lor interpreți.

Săptămânal, profesori de specialitate ai Facultății vor revizui cronicile discipolilor muzicologi, pentru ca mai apoi să fie împărtășite publicului larg.

În speranța că vom stârni curiozitatea și aprecierea spectatorilor față de calitatea recitalurilor și munca depusă de către interpreți în realizarea repertoriului lor, vă mulțumim pentru interes!