În data de 13 decembrie 2022, de la orele 19:30, la Catedrala Romano-Catolică „Sfânta Fecioară Maria, Regină” din Iași, s-a desfășurat concertul de colinde al Corului Universității Naționale de Arte „George Enescu”, aflat sub bagheta conf. univ. dr. George Dumitriu. Evenimentul a fost transmis on-line, difuzat la radio, iar pentru cei ce au reușit să ajungă fizic la această manifestare artistică, intrarea a fost liberă.

Programul a fost atractiv și cuprinzător, însumând un număr de 15 lucrări corale a capella. Piesele cu tematică și stiluri diverse au creat o atmosferă solemnă și festivă, încununată de bucuria nașterii Celui fără de început din Tatăl.

.

Concertul a debutat cu 2 Colinde introductive, un diptic ce aparține compozitorului ieșean Viorel Munteanu. Prima lucrare, Să ascultăm colindătorii, este concepută într-un tempo vioi, în alternanța măsurilor mixte, iar următoarea, Colindăm Doamne, este o colindă cantabilă, într-un tempo așezat, tratată muzical sub forma unui canon la 4 voci, o tehnică neobișnuită pentru scriitura corală a colindului românesc. 

 O, ce veste minunată! în versiunea compozitorului Dumitru Georgescu-Kiriac a introdus auditoriul într-o atmosferă deosebit de familiară, caldă, plină de sensibilitate. Bunele vestiri de bucurie au adus nerăbdarea. Cel născut din Tată, fără de mamă, se naște pentru noi și pentru a noastră mântuire, din mamă, fără de Tată.

Suita corală de Achim Stoia a intrat în repertoriul devenit deja tradițional pentru numeroase ansambluri corale profesioniste, fiind alcătuită din 3 cântece ardelenești: 1.Colinda Judelui; 2. Colo-n jos, Doamne, mai jos; 3. Sus, mai  sus pe vârf de munte. Vigoarea, calmul contrastant, aproape mistic și exaltarea, sunt principalele caracteristici ale acestei suite.

Cerbul, o prelucrare corală a compozitorului basarabean Valentin Budilevschi, are în componența sa o temă expusă inițial și plasată pe parcurs la toate vocile. Acompaniamentul prin pedală, ornamentarea armonică simplă, unisonul și modulațiile bruște, la care se adaugă particularitățile sistemului modal de armonizare, conferă lucrării un caracter folcloric, arhaic.

Colindul clopotelor de Valentin Teodorian, lucrare cu text religios ce descrie noaptea minunată în care Dumnezeu s-a întrupat pentru întreaga omenire, creează o atmosferă deosebită prin efectele vocale și expresivitatea discursului, fermecând publicul cu bucuria transmisă și starea de lumină interioară.

La casa di peste drum, semnată de compozitorul ardelean Tudor Jarda este o lucrare corală cu sonoritate modală și scriitură preponderent omofonă, având ca particularitate  muzicală dinamismul și energia transmisă prin vioiciunea discursului. Piesa surprinde imaginea colindătorilor care cântă la porțile oamenilor și așteaptă să fie răsplătiți cum se cuvine.

Corul a interpretat în continuare lucrarea Bună dimineața la Moș Ajun de Gheorghe Danga. Având un caracter energic, piesa încântă publicul de fiecare dată prin sonoritatea vivace produsă prin împletirea scriiturii polifonice cu cea omofonă. Dinamica diversă, momentele solistice și extensia ambitusului sunt caracteristici cu efect pregnant în interpretarea și audiția acestei lucrări.

Călătoria cu troica prin stepa acoperită de zăpadă este redată în cântecul intitulat Drum de iarnă, compus de autorul rus Vissarion Shebalin pe versurile renumitului poet de aceeași naționalitate, Aleksandr Pușkin. Liniștea peisajului mirific, pustietatea și frigul sunt descrise sonor prin acorduri sugestive și dinamica diversificată.

La poartă, la Țarigrad de Vasile Popovici a adus extaz în rândul ascultătorilor, fiind un colind cunoscut, de largă circulație. Suntem îndemnați să mergem „sus în deal la Galileu” pentru a-L vedea înfășat pe Cel care a îmbrăcat cerul cu nori, pe împăratul ce S-a născut.

De Crăciun este o lucrare semnată de Teofil Coste, compozitor ardelean de confesiune greco-catolică. Piesa are un discurs muzical de factură cultă, cu o melodică cantabilă și o înveșmântare plurivocală inedită: inițial se aude corul de voci egale feminine, urmat de corul bărbătesc și culminând cu reunirea vocilor în cadrul scriiturii pentru cor mixt, în care predomină polifonia. „Taina străină care se arată din cer, Hristos” este înfățișată auditoriului, asemenea unor păstori care propovăduiesc minunea Nașterii Domnului.

Astăzi s-a născut Iisus Hristos, colind compus de prof. univ. dr. Gheorghe Duțică, este o lucrare complexă, densă pe plan sonor și semantic, intensă ca receptare. Fiind înveșmântată de structuri acordice rafinate, melodia are o evoluție gradată și un parcurs închegat, cu o tratare corală dezvoltată treptat, conturând o atmosferă spirituală de adâncă meditație. Prima audiție a avut loc la Colegiul Național de Arta ,,Octav Băncilă” în 2009, în versiunea pentru cor de voci egale, interpretat de ansamblul vocal-instrumental „Alpha Lirae”, dirijat de prof. univ. dr. Luminița Duțică. Atât de îndrăgită de copii și public, lucrarea a fost interpretată în fiecare an în preajma Crăciunului în multe regiuni culturale ale României. Ulterior, la cererea corurilor profesioniste mixte, lucrarea s-a îmbogățit cu noi armonii și linii polifonice. Astfel, câțiva ani mai târziu a fost interpretată de Corul Operei din Brașov, Corul Filarmonicii „Moldova” din Iași, Corul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, ș.a. Lucrarea este de o sensibilitate aparte, compusă ,,când îngerul a bătut mai puternic cu aripa” în sufletul maestrului iubitor de oameni.

Următoarea piesă, Ici, în cestor curți, semnată de compozitorul Vinicius Grefiens, este o creație în limbaj tono-modal, având o temă expusă la vocile superioare și acompaniată cu pedale armonice și ritmice de către cele inferioare. Prin utilizarea acordurilor cu septimă se se creează o sonoritate mai tensionată și totodată energică prin maniera de înlănțuire armonică.

Colindul Slobozî-ne gazdă-n casă aparține compozitorului clujean Adrian Pop, care a realizat un aranjament coral dinamic, dorind să ilustreze sonor, prin dispunerea alternativă a discursului muzical la 2 voci feminine (sopran și alto), cetele de copii colindători care umblă cu bucurie din casă în casă. Cele două grupuri sunt sprijinite in evoluția lor de o pedală armonică, iar schimbarea accentelor melodice, înfățișează graba copiilor în a rosti cât mai repede colinda pentru a primi răsplata.

Cunoscuta colindă muntenească La Vitleem colo-n jos prezintă auditoriului sărăcia în care s-a născut Mântuitorul, sub forma unei deplângeri sonore discrete pe parcursul a trei strofe, urmate de o dureroasă culminație din finalul piesei. Compozitorul Nicolae Lungu abordează o armonizare prin utilizarea pedalelor armonice și a unei polifonii subtile, dar rafinate. Intenția este aceea de a transmite faptul că Hristos S-a născut smerit în ieslea boilor și că Fecioara Maria a născut fără durere și suferință, dar problemele concrete, pentru cele nevoile materiale, o copleșesc pe tânăra mamă.

A urmat lucrarea Junii buni, colindători în aranjamentul lui Sabin Păutza, o versiune tratată coral pe baza unei monodii culese de George Breazul, care dobândește un nou format muzical prin măiestria compozitorului din Banat. Melodia este distribuită succesiv la toate vocile, realizându-se un canon între grupurile de interpreți. Colinda se încheie cu strigături, sugerând ultimele urări de bine adresate gazdelor care au răsplătit cetele cum se cuvine.

În finalul concertului, corul UNAGE a interpretat Plugușor de Nicolae Lungu, o urare pentru anul nou, pentru ca acesta să fie mai rodnic și îmbelșugat decât cel anterior.

Ropotele de aplauze au rezonat în maiestuoasa incintă a catedralei timp de câteva minute. Publicul a fost impresionat de măiestria membrilor corului coordonat de conf. univ. dr. George Dumitriu. În finalul concertului, Excelenţa sa, episcopul Iosif Păuleţ, a adresat câteva cuvinte de bucurie și mulțumire față de organizatorii evenimentului și tinerii interpreți.

În semn de onoare și recunoștință, Corul Universității de Arte „George Enescu” a interpretat La mulți ani în versiunea profesorului, dirijorului și compozitorului Nicolae Gâscă.

.

.

Robert Burcă, Anul III, Muzicologie

Coordonator practică muzicologică: lect. univ. dr. Mihaela Balan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *