Duminică, 19 Martie

Catedrala Romano-Catolică ,,Sfânta Fecioară Maria, Regină“

Corul academic „Gavriil Musicescu

Dirijor Consuela Radu-Țaga

Timpul premergător sărbătorilor pascale a prilejuit desfășurarea unui concert închinat Sfintei Fecioare Maria, susținut de către Corul Academic „Gavriil Musicescu” al Filarmonicii de Stat „Moldova” din Iași sub conducerea doamnei dirijor Consuela Radu Țaga. Repertoriul ales a cuprins atât piese din repertoriul internațional, cât și capodopere din spațiul autohton, pornind din perioada Renașterii cu Tomás Luis De Victoria și Hans Leo Hasser și culminând cu lucrări din secolul XX, respectiv XXI, semnate de Paul Constantinescu, Sabin Păutza și Ola Gjeilo.

Deși concertul a avut loc într-o biserică catolică, repertoriul nu a fost constituit doar din cântece specifice acestui rit, ci a vizat un program complex, variat, prin care au fost înglobate direcții stilistice din multiple spații culturale europene, reunind astfel, prin muzică, credința apuseană și cea răsăriteană.

În primele două lucrări, Ne Times Maria (,,Nu te teme, Maria”) de Tomás Luis De Victoria și Dixit Maria ad Angelum (,,Maria i-a spus Îngerului”) aparținând lui Hans Leo Hassler, vocile s-au întrepătruns armonios, generând o pătură sonoră densă. Momentele de virtuozitate vocală au fost elocvent evidențiate, iar momentele de unison clare și omogene, fiind corelate cu lipsa unui vibrato vocal proeminent, respectând maniera de interpretare a cântecului renascentist.

Din repertoriul coral al secolului al XIX-lea, am audiat imnul Salve Regina (,,Bucură-te, Regină”) de Franz Liszt. Ansamblul a fost condus atent, urmărind sensul frazelor și dezvoltarea gradată a discursului, accentuând momentele de tensiune.

Următoarele două lucrări au făcut trimitere către credința creștină nordică. În cadrul lucrării Ave maris stella (,,Bucură-te, Steaua mării”) de Edvard Grieg, jocul nuanțelor a fost construit cu multă grijă, iar pasajele ascendente ale sopranelor și altistelor executate într-o manieră delicată. Totodată, notele grave interpretate de către bași, dense și bine susținute au contribuit la crearea impresiei auditive de profunzime sonoră. Ave Generosa (,,Bucură-te, copilă nobilă”) semnată de compozitorul contemporan Ola Gjelio ne-a oferit o fascinantă călătorie în trecut, atât prin textul călugăriței Hildegard von Bingen, cât și prin stilul componistic particular, care au conturat o ambianță sugestivă pentru perioada renascentistă. Aici trebuie precizată evidențierea distinctă a fiecărei partide vocale, fiecare temă și pendulare a acesteia de la un grup la altul fiind clar evidențiată, însă fără a se detașa de întreg.

Din acest punct, programul concertului a fost orientat spre spațiul răsăritean, lucrările alese remarcându-se prin profunzimea scriiturii corale și paleta coloristică aparte. În cadrul lucrărilor Bogorodiță devo (,,Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te”) și Apărătoare Doamnă, ambele compuse de Serghei Rachmaninov, discursurile muzicale ale vocilor au fost inteligent construite, oferind atenție îndeosebi realizării unei dramaturgii ample, susținute, prin alternarea nuanțelor și crearea contrastelor de le un nivel la altul. Stilul muzicii religioase rusești se caracterizează, în general, prin sonorități pline, bogate în armonice, care sugerează grandiosul și intensitatea unei muzici destinate stării de contemplație și bucurie pentru Maica Domnului.

Two Hymms for the Mother of God (,,Două imnuri pentru Maica lui Dumnezeu”), compuse de John Taverner au fost redate într-o manieră solemnă, având o scriitura omofonă, cu amplificare treptată, conturată prin faze de acumulare și detensionare succesive care au fost atent reliefate de către membrii corului, generând o curgere sonoră neîntreruptă.

Ulterior, programul serii a adus auditorii în spațiul muzicii autohtone, prin intermediul a două piese semnate de compozitori renumiți pentru afinitatea spre dimensiunea religioasă a muzicii românești: Paul Constantinescu și Sabin Păutza.

Interpretarea coralului De frum’sețea fecioriei Tale nu poate fi descrisă altfel decât ca prin blândețe și calm lăuntric. Totodată, discursul solistic interpretat de către soprană, redat într-o manieră suavă și limpede, s-a împletit bine cu acompaniamentul asigurat de restul corului.

Rugăciune de Sabin Păutza a fost gândită ca un proces acumulativ care se densifică prin intermediul fiecărei idei muzicale. O atenție sporită a fost acordată finalurilor de fraze, ce se estompau treptat până la ultima nuanță abia perceptibilă urechii pentru auditorii din întreaga catedrală.

Ultimul opus din cadrul concertului intitulat Ave Maria aparține compozitorului Franz Biebl și a constituit o alegere inspirată pentru a încheia acest program complex. Debutând cu un moment de reflecție retrospectivă către secolele trecute, prin intermediul momentului solistic în maniera cântului gregorian și continuând prin alternarea succesivă a liniilor melodice de la o voce la alta, corelată cu un fundal armonic dens și sub egida unei îndrumări dirijorale ferme, interpreții au încheiat într-o manieră solemnă concertul de celebrare dedicat Maicii Domnului.

Consuela Radu-Țaga, dirijorul Corului Academic „Gavriil Musicescu” a condus cu fermitate întregul ansamblu, atitudinea și tehnica sa dirijorală (în privința căreia trebuie precizat că a conferit interpreților toate indicațiile necesare), alături de receptivitatea manifestată de membrii ansamblului fiind o dovadă clară de profesionalism și respect față de nivelul artistic al instituției muzicale ieșene.

În final, nu putem decât să sperăm că astfel de reprezentații vor fi susținute din ce în ce mai des, acestea având un impact puternic asupra vieții culturale a Iașiului.

George Coman, Master anul I, Muzicologie

Coordonator practică muzicologică: lect. univ. dr. Mihaela Balan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *