Colocviul Naţional de Muzicologie, ediţia a XVII-a

 

În perioada 20 şi 21 februarie 2015, în sala „George Pascu” a Universităţii de Arte „George Eescu” din Iaşi a avut loc ediţia a XVII-a a Colocviului Naţional de Muzicologie: Arta sonoră şi interdisciplinaritatea. Organizatorii acestui eveniment sunt Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” (care este şi iniţiatorul proiectului), Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi Universitatea de Arte „George Enescu”. Anul acesta evenimentul este consacrat şi demersurilor iniţiate de comunitatea locală privind desemnarea Iaşului drept „Capitală Culturală Europeană” în 2021.

11028872_10155334941660061_494690683_o

Colocviul naţional de muzicologie s-a dezvoltat şi a ajuns la un nivel înalt datorită obiectivelor propuse: de „investigare istorico-ştiinţifică şi structurală a fenomenului muzical, favorizarea formării unei viziuni globale şi realiste privind modul concret în care trebuie conceput şi realizat procesul de creaţie” (prof. Maria Georgeta Popescu, Studii de muzicologie X, Editura Artes Iaşi, 2015, pg. 5).

Festivitatea de deschidere a colocviului a cuprins două secţiuni. În prima parte am asistat la lansarea celui de-al X-lea volum al Studiilor de muzicologie, dedicat compozitorului Achim Stoia şi completat cu tematici din cele mai diverse – de la Georg Friederich Händel la Fabio Monni, incluzând comentarii şi analize legate de Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Robert Schumann, Serghei Rachmaninov, Igor Stravinski, Mihail Jora, György Ligeti ş.a.

În deschidere a luat cuvântul coordonatorul proiectului, doamna prof. Maria Georgeta Popescu. Vădit emoţionată, le-a urat bun venit tuturor participanţilor la acest eveniment, adresându-le calde mulţumiri partenerilor, colaboratorilor şi tuturor celor care s-au implicat în desfăşurarea colocviului, precum şi în lansarea volumului de studii. Profesionalismul colectivului de redacţie, alcătuit din lect.univ.dr. Diana-Beatrice Andron, prof. drd. Loredana Elena Marus, prof. drd. Gabriela Rusu şi prof.dr. Ilie Gorovei, a contribuit substanţial la ţinuta ştiinţifică şi acurateţea literară a volumului editat. I s-a oferit apoi cuvântul prof. univ. dr. Gheorghe Duţică – Preşedintele de Onoare al simpozionului – şi decanului Facultăţii de Interpretare, Compoziţie şi Studii Muzicale Teoretice, prof. univ. dr. Laura Vasiliu, care au subliniat importanţa acestor manifestări, încurajând relaţionarea dintre cadrele didactice şi studenţi/elevi, dintre muzicienii – profesori în şcoli sau licee – şi cei din mediul universitar pentru stimularea scrierilor despre muzică şi dezvoltarea muzicologiei.

11056799_10155334941620061_2103309226_n

A doua secţiune s-a intitulat „In memoriam Achim Stoia” – concentrându-se asupra personalităţii dirijorului, compozitorului şi pedagogului ieşean care a avut un rol decisiv în configurarea instituţiei de învăţământ muzical superior la Iaşi, în calitate de rector al acesteia, în perioada 1960-1973. În scopul reconstituirii trăsăturilor esenţiale ale lui Achim Stoia, muzician complex, cu o activitate vastă în diverse domenii ale artei sonore, au luat cuvântul personalităţi ale culturii muzicale ieşene care au avut bucuria de a-l cunoaşte personal – compozitorul Viorel Munteanu, etnomuzicologul Viorel Bîrleanu şi redactorul muzical Dora Maria David. În acelaşi sens, au completat şi au destins atmosfera colocviului, invitaţii speciali: baritonul Bogdan Cojocaru (lect. univ.dr.), mezzosoprana Maria Jana Ungureanu Stoia, elevi ai clasei de canto de la Colegiul Naţional „Octav Băncilă” şi ansamblul vocal-instrumental „Armonia Lucis” (dirijor Dragoş Mihai Cohal).

Baritonul Bogdan Cojocaru a interpretat un lied de Achim Stoia (Inscripţie1), moment ce a transpus publicul în universul sonor al creaţiei camerale a compozitorului. A urmat eseul biografic „Achim Stoia – marginalii pe schiţa unui portret” de lect. univ. dr. Anca-Mihaela Leahu. Relatarea, bine structurată şi echilibrată, transmisă pe un ton cald, confesiv a creat un moment de comemorare a personalităţii Achim Stoia. Întrucât s-a remarcat prin creaţia sa de lied-uri, trei elevi ai Colegiului Naţional de Artă „Octav Băncilă”, laureaţi ai Concursului Naţional de Canto „Achim Stoia” au interpretat lied-uri din repertoriul lui Achim Stoia. Făiniţă Alis-Maria (clasa a X-a) a interpretat „Când treci bade pe la noi”; Atodiresei Sabina-Iuliana (clasa a XII-a) – „A venit un lup din crâng” şi Rotariu Andrei (clasa a XI-a) – „După nuntă”, partitura pianistică fiind susţinută de prof. Alin Filipescu. Ne-am bucurat de asemenea de participarea mezzosopranei Maria Jana Ungureanu Stoia (soţia maestrului), care ne-a împărtăşit câteva dintre amintirile de preţ ale vieţii şi a interpretat două lied-uri, Inscripţie 2 de Achim Stoia şi Din vise dragi poeme de Sabin Păutza, fiind acompaniată la pian de Vasilica Stoiciu Frunză (prof.asociat dr.).

În încheierea acestei seri a evoluat ansamblul vocal-instrumental „Armonia Lucis”, dirijat de Dragoş Mihai Cohal care a realizat şi aranjamentul instrumental al pieselor interpretate: Triptic coral şi Cununa de viorele.

11020351_10155334941635061_1948247402_n

Cea de-a doua zi a Colocviului Naţional de Muzicologie, a fost dedicată comunicărilor ştiinţifice incluse în volumul Studii muzicologice X. În secţiunea cadrelor didactice au prezentat Cornelia Apostol – profesor la Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă”, Iaşi (cu lucrarea Sanda Emilia Georgescu – o mare doamnă a şcolii muzicale ieşene), Codruţa Ioana Băban – profesor la Liceul de Arte, Baia Mare (Managementul timpului ca parametru în studiul viorii), Anamaria Biaciu-Popa – profesor la Colegiul Naţional de Muzică „George Enescu”, Bucureşti (Geistervariationen pentru pian, ultima lucrare a lui Robert Schumann – Repere de analiză stilistică), Eugen-Bogdan Popa – profesor didactic asociat la Universitatea Naţională de Muzica, Bucureşti (Motivul muzical SACHER în creaţia pentru violoncel), Dragoş Mihai Cohal – profesor doctorand la Universitatea de Arte „George Enescu”, Iaşi (Elemente de vocalitae şi stil. Tintinnabuli în creaţia corală a compozitorului Arvo Pärt), Veronica Gaspar – conferenţiar universitar la Universitatea Naţională de Muzica, Bucureşti (Corectându-l pe Beethoven…), Ilie Gorovei – profesor la Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă”, Iaşi (Sonata pentru oboi şi pian de Sigismund Toduţă), Loredana Elena Marus – profesor la Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă”, Iaşi (Semiografia modernă pentru pian şi noile tendinţe componistice în a doua jumătate a secolului XX), Nina Munteanu – profesor la Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă”, Iaşi (Începuturile muzicii pentru vioară şi maeştrii ei), Gabriela Rusu – profesor la Colegiul Naţional, Iaşi (Audiţia muzicală şi noile oportunităţi mediatice ale secolului XXI), Mihaela Rusu studentă la Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi (Genul de lied în viziunea compozitorului Achim Stoia).

În secţiunea pentru elevi am avut bucuria de a asculta prezentările celor care descoperă acum plăcerea comentariului muzical – Ioana Chiriac, elevă în clasa a VII-a (cu lucrarea Dinu Lipatti – repere biografice), Ana-Thea Panainte, clasa a XII-a (lucrarea Shakespeare, între teatru şi muzică) şi Florin Mantale, clasa a XII-a (Sonata a II-a pentru pian de Serghei Rachmaninov) – elevi ai Colegului Naţional de Artă „Octav Băncilă”.

Un eveniment al acestei ediţii a constituit lansarea cărţii „George Pascu – Din dragoste de oameni şi de muzică”, ce cuprinde 14 convorbiri moderate de Mihail Cozmei şi Dora-Maria David. Din cauza unor probleme de sănătate, prof. univ.dr. Mihai Cozmei nu a putut fi prezent, astfel încât, în deschidere a luat cuvântul co-autorul, muzicolog Dora-Maria David, care ne-a dezvăluit detaliile de culise ale înregistrării, recreând atmosfera unică din camera de lucru – imensă bibliotecă a profesorului George Pascu. Recenzenţii cărţii au fost prof. univ. dr. Laura Vasiliu, prof. univ. dr. Carmen Chelaru şi lect. univ. dr. Loredana Iaţeşen, care ne-au împărtăşit impresiile în urma lecturii, menţionând importanţa parcurgerii acestui volum pentru cunoaşterea unor adevăruri istorice ale vieţii muzicale trăite de un savant al muzicii şi ştiinţelor conexe, o personalitate capabilă să vadă dincolo de aparenţe.

Colocviul Naţional de Muzicologie este un eveniment care ia amploare din ce în ce mai mult. Ediţia de anul acesta s-a dezvoltat şi datorită participării unor reprezentanţi din străinătate cu lucrări ştiinţifice (Natalia Filipciuk – Academia de Ştiinţe Pedagogice din Kiev, Ucraina – Experienţa instruirii învăţământului muzical din Bucovina în contextul relaţiilor culturale externe; Fabio Monni – Universitatea din Lund, Suedia – INDE – Spaţiul, gestul şi sunetul; Ioana Radu – masterand la Universitatea „Eberhard Karls”, Tübingen, Germania – Robert Schumann şi critica poetizată a muzicii). Este de admirat pasiunea şi dăruirea organizatorilor în scopul educării tinerii generaţii în spiritul cultului pentru muzică. Există diverse metode de a realiza acest deziderat, dar modalitatea de abordare în cadrul colocviului este una paradoxală, numind-o „formal – non-formală”. Pe de o parte, titulatura impune o conduită oficială, cu anumite rigori, întrucât constituie o discuţie pe teme ştinţifice, ridicată la înalt nivel academic de moderatorul simpozionului, prof. univ.dr. Gheorghe Duţică. Însă nu se poate trece cu vederea atmosfera de sărbătoare în familie, creată pe parcursul acestor două zile de desfăşurare a colocviului. Până la urmă, toţi participanţii sunt în primul rând iubitori ai muzicii şi cei mai „aprigi” promotori ai ei. Eliberarea oricăror bariere dintre cadrele didactice şi elevi/studenţi îi motivează pe cei din urmă să ţintească spre orizonturi mai mari şi le inspiră încredere în propriile forţe.

 

Ana-Maria Alexa şi Aliona Paciurca

Anul III, muzicologie

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *