Miercuri, 18 mai 2022, am avut bucuria de a participa la o lansare de carte intitulată Folclorul din cărți, promotorii fiind Constanța Cristescu (muzicolog), Laura Vasiliu (muzicolog și prof. U.N.A.G.E Iași), Irina Zamfira Dănilă (conf. univ. dr. U.N.A.G.E. – Iași), Ciprian Chițu (conf. univ. dr. U.N.A.G.E – Iași) și Viorel Bârleanu (etnomuzicolog).

Trebuie menționat că manifestarea serii intitulată Folclorul din cărți face parte dintr-un proiect amplu derulat de etnomuzicologul Constanța Cristescu în vederea redescoperirii și promovării patrimoniului muzical folcloric din zona Bucovinei.

Pe lângă munca grea depusă pentru transcrierea manuscriselor muzicale aparținând învățătorului Alexandru Voevidca, acestea datând de la finele secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, Constanța Cristescu a încercat să promoveze materialul cules prin organizarea unor manifestări publice cu caracter educativ, precum și realizarea unor albume cu ilustrații muzicale  (proiect ce a necesitat implicarea mai multor ansambluri vocal-instrumentale din județul Suceava). Cu alte cuvinte, strădania cercetătoarei a fost nu numai de a semnala și de a îngriji colecția de melodii aparținând fondului Voievidca, ci de a exemplifica aceste cântece și de a le repune în circulație cu ajutorul ansamblurilor nou constituite din regiune. În ziua de azi, când nu se mai pot culege melodii autentice de la rapsozi, există preocuparea de a redescoperi muzica tradițională, o cale inversă prin care folclorul se întoarce din culegeri în practica poporului, după o lungă perioadă de stagnare și de transformare continuă.

În cadrul acestei manifestări au fost lansate cinci cărți, patru dintre ele reprezentând activitatea de etnomuzicolog și bizantinolog a Constanței Cristescu, în volumele publicate anterior, în 2020 și 2021: Ghidul iubitorilor de folclor, Un secol de etnomuzicologie românească. Parcurs și perspectivă în sistematica repertorială, Alexandru Voevidca. Folclor muzical din Bucovina vol. IV și Anastasimatar arădean. La acestea se adaugă o altă lucrare de mare interes pentru istoria folcloristicii românești, Melodii instrumentale de joc din Moldova, de Viorel Bârleanu și Florin Bucescu, ediție îngrijită de Irina Zamfira Dănilă.

Evenimentul din 18 mai nu a fost o lansare de carte obișnuită, beneficiind de organizarea dnei conf. univ. dr. Irina Zamfira Dănilă, care a transformat seara într-un spectacol de muzică, dans tradițional și un prilej de mărturii ale cercetătorilor. Acest format a atras în sala „Eduard Caudella” a U.N.A.G.E un public numeros și divers.

Am avut ocazia să asistăm la prezentarea a două suite de dansuri din zona Botoșani și Iași de către ansamblul „T. T. Burada” al universității gazdă și grupul de dansatori aparținând ansamblului „Doina Carpaților” al Casei de Cultură a Studenților. Momentul a fost însoțit și de o surpriză muzicală cu urarea de „La mulți ani” pentru etnomuzicologul Viorel Bârleanu, a cărui aniversare s-a sincronizat cu acest eveniment deosebit. După ilustrația muzical-coregrafică a urmat lansarea propriu-zisă în care promotorii serii au ținut câte o alocuțiune despre lucrările muzicologului Constanța Cristescu.

Despre cartea Alexandru Voievidca. Folclor muzical din Bucovina vol. IV a vorbit însăși autoarea. Constanța Cristescu a ținut să precizeze că antologia editată este o arhivă selectivă, un model repertorial, motivând astfel clasificarea melodiilor realizată după metoda tipologică. Antologia este o culegere de etapă – de aici și concluziile pe care le poate trage un muzicolog referitoare la genurile vii în primele decenii ale secolului al XX-lea, capacitatea de conservare, influențele exercitate asupra melosului popular de către factorii sociali ai timpului și mai ales la dinamica unor genuri.

A urmat cuvântul Laurei Vasiliu, muzicolog și prorector al UNAGE, care a prezentat succint conținutul cărții Un secol de etnomuzicologie românească. Parcurs și perspectivă în sistematica repertorială, afirmând că lucrarea se adresează atât muzicianului generalist (partea I), cât și celui de specialitate (partea II) în care sunt analizate metodele de cercetare tipologică și genuistică ale etnomuzicologilor români din ultima jumătate de secol. Ciprian Chițu, folclorist și coordonator al ansamblului „T. T. Burada” din cadrul UNAGE, a prezentat cel de-al X-lea număr al revistei Ghidul iubitorilor de folclor, coordonat de Constanța Cristescu, insistând asupra rolului articolelor de popularizare în informarea și formarea unei culturi pentru cunoașterea muzicii tradiționale.

Zamfira Dănilă, cercetător specialist în bizantinologie, a prezentat importanța publicării Anastasimatarului arădean, proiect mai vechi al Constanței Cristescu. Viorel Bârleanu, cunoscut în mediul muzical ieșean și național ca reputat etnomuzicolog și-a prezentat cercetarea și produsul reeditat în cartea Melodii instrumentale de joc din Moldova. Autorul a ținut să împărtășească câteva gânduri cu privire la munca desfășurată în teren pentru găsirea și înregistrarea materialului muzical, transcrierea acestora și formularea unor criterii de selecție a jocurilor populare.

În final, am avut bucuria de a asculta ansamblul „Floralia – instrumental”, care interpretat o suită din zona Bucovinei, ilustrând volumul semnat de Viorel Bârleanu și Florin Bucescu. Am audiat Hora (Pojorâta), Bătrâneasca (Bilca), Huțulca (Vama), Trilișeștii (Pojorâta) și Arcanul (Frătăuții Noi). Componența instrumentală (vioară, fluier, cobză, lăută, kanon, tobă) a conferit o sonoritate arhaică, iar însoțirea melodiilor cu strigături a reînviat atmosfera de voie bună a satului de altădată.

În concluzie, volumele lansate pot constitui o etapă importantă a etnomuzicologiei românești contemporane, oferind o sistematizare a eforturilor anterioare și o cronologie a lor (Un secol de etnomuzicologie românească. Parcurs și perspectivă în sistematica repertorială), o redescoperire a surselor vechi (Alexandru Voevidca. Folclor muzical din Bucovina vol. IV) și o privire asupra fenomenului folcloric actual (Ghidul iubitorilor de folclor). De asemenea, publicațiile reprezintă și o încununare a activității etnomuzicologilor Constanța Cristescu și Viorel Bârleanu, care și-au dedicat activitatea cercetării și promovării muzicii tradiționale izvorâtă din sufletul țăranului român.

Marian Brighiu, Master anul I, Muzicologie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *