„Sper ca mama mea care este în mine, să fie mândră de ceea ce sunt eu astăzi.”Doina Rotaru

În ultima zi a Festivalului Muzicii Românești organizat la Iași, pe 20 octombrie 2022, în sala „Eduard Caudella”, s-au reunit mari personalități ale muzicii ieșene pentru a se bucura alături de prof. univ. dr. Doina Rotaru de distincția conferită: titlul de Doctor Honoris Causa.

Această gală, ce pune Festivalul Muzicii Românești pe harta celor mai importante evenimente din țară, aduce deosebita bucurie și onoare de a primi în comunitatea academică a Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, pe unul dintre cei mai valoroși creatori de frumos ai contemporaneității, distinsa doamnă a muzicii arhetipale românești, Doina Rotaru. Au fost prezenți în cadrul acestui eveniment președintele senatului, prof. univ. dr. Atena-Elena Simionescu, prorector prof. univ. dr. Octavian Jighirgiu și decanul Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice, prof. univ. dr. Ciprian Ion.

„Este o sărbătoare a culturii ieșene și a celei naționale, un gest de celebrare al excelenței în artă și educație”, după cum mărturisește prof. univ. dr. Octavian Dumitru Jighirgiu în discursul său de deschidere. Harul pedagogic și modelul pentru viitoarele generații de compozitori sunt atestate de multitudinea invitațiilor pentru a susține masterclass-uri și conferințe, atât naționale, cât și internaționale.

În continuarea evenimentului, am avut ocazia să ascultăm discursul ținut de prof. univ. dr. Ciprian Ion, compozitor consacrat, în cadrul tradiționalului Laudatio. „Nu ne propunem să evidențiem doar creația unei compozitoare dăruite cu har și cu o tehnică de compoziție elaborată, ci să scoatem în evidență și ireproșabila ținută academică, precum și calitățile umane ce au în centru un singur epitet din care derivă toate: delicatețea.” Acestea sunt ideile formulate în cadrul discursului pregătit de decanul FICSMT, pline de emoție și noblețe, ce pun în atenția auditoriului pe una din cele mai valoroase și modeste personalități din cultura muzicală românească. Creațiile componistice ale Doinei Rotaru au în alcătuirea lor sensibilitate și culoare, o amprentă unică, exotică uneori, ancorată în structuri arhaice neaoșe, toate acestea fiind înnobilate de altruismul sufletesc, ce provine din liniștea, bunătatea și blândețea resimțite în prezența dumneaei. Având la temelia formării sale studiile universitare cu Ștefan Niculescu și Tiberiu Olah la compoziție, Alexandru Pașcanu la armonie, Liviu Comes la contrapunct, Doina Rotaru și-a clădit propriul stil creator, ancorat în universul extraordinat de bogat al muzicii românești, dezvoltat pe parcursul întregii sale existențe prin simțul frumosului și al calității muzicale.

Dintre numeroasele distincții cu care a fost onorată, menționăm statutul de membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România începând cu anul 1977,  cele 12 premii anuale înmânate de această instituție (1981; 1990; 1992; 1994; 1997; 2001; 2004; 2007; 2011; 2014; 2015 și 2019), ce subliniază aprecierea și respectul dobândit în cadrul breslei pe parcursul întregii cariere. Cele 25 de lucrări simfonice, din care 3 simfonii și 11 concerte, cele peste 70 de lucrări camerale și corale, dovedesc faptul că arta sonoră atinge inima și ulterior intelectul. Numeroasele sale lucrări sunt interpretate în Franța, Germania, Regatul Unit, Austria, Olanda, Suedia, Japonia, Canada, Australia, China și în multe alte țări din toată lumea, în special creațiile destinate evidențierii flautului și a familiei sale timbrale, în diferite ipostaze: solistic, cameral sau orchestral.

În continuarea acestui eveniment universitar cu caracter festiv, viceprimarul municipiului Iași, Daniel Juravle, i-a conferit doamnei Doina Rotaru titlul de „Cetățean de onoare” al orașului nostru. În discursul său, a amintit faimosul citat din schița „Un pedagog de școală nouă” de Ion Luca Caragiale, referitor la importanța muzicii în viața societății. Reamintind dorința omului, încă din cele mai vechi timpuri, de a imita ciripitul păsărilor, vuietul vântului, tânguitul ploii și aspirația de a reproduce muzica sferelor cerești, Daniel Juravle a subliniat modul în care compozitoarea Doina Rotaru s-a apropiat de această năzuință, reușind să nască în inima ascultătorilor cele mai intense emoții.

Festivitatea a culminat cu discursul emoționant al doamnei Doina Rotaru, care a mărturisit că atât originile sale, cât și numele predestinat, poate, sunt un simbol al propriei persoane. Compozitoarea a adus un omagiu mamei sale prin recunoștința pe care o poartă acesteia și de la care a învățat să cânte la pian, asemenea lui Felix Mendelssohn. Crezul profund ale Doinei Rotaru este acela că fiecare compozitor scrie muzica pe care i-ar plăcea să o audă și își construiește stilul în funcție de cultura și rădăcinile sale, de sensibilitatea, preferințele și obsesiile sale. „Pentru a privi spre viitorul muzicii contemporane, este necesar să privim înapoi la culturile și muzicile tradiționale, cu scopul de a regăsi elementele esențiale ale muzicii: puterea emoțională, forța de comunicare cu semenii și elevația spirituală.” Doamna Doina Rotaru și-a exprimat părerea proprie cu privire la aprecierea muzicii arhaice care scoate publicul din viața cotidiană și creează o lume aparte în care este posibil să ne simțim mai bine, decât în viața de zi cu zi. Introducerea într-o altă lume încă din primele clipe reprezintă un succes al unei lucrări muzicale, după cum a afirmat mai departe. Ca urmare a acestei plăceri, a luat naștere dorința de a crea un „pod imaginar între muzicile arhaice și limbajele sonore contemporane”, construindu-și stilul prin „sinteza dintre elementele arhetipale universale cu simbolurile lor plurisemantice” și tehnicile muzicale specifice (isonul, eterofonia, ornamentica bogată, gravitația în jurul unor centri sonori, repetiția, variația continuă, alternanța dintre pulsație–nonpulsație, etc.). Această punte este realizată prin utilizarea elementelor preluate din muzica tradițională românească și stilizate prin raportarea constantă la acestea: folclorul și filonul bizantin. „M-a interesat mereu realizarea unui éthos (gr. ἔθος) românesc, cu ecouri de doină, bocet, colind, să realizez alchimii sonore din combinații deosebite ale instrumentelor pentru a crea un fel de mister, de vrajă, deoarece cred în puterea magică a muzicii!”

Decernarea titlului de Doctor Honoris Causa s-a desfășurat sub reacția frenetică a publicului, care a aplaudat-o îndelung pe prof. univ. dr. Doina Rotaru, iar corul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași a intonat răsunător imnul Gaudeamus igitur, fiind acompaniat la pian de asist. univ. dr. Paul Pintilie.

Vivat, crescat, floreat!

Robert Burcă, anul III, Muzicologie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *