Poporul român are o cultură foarte bogată care, din păcate, nu este valorificată decât într-o mică măsură în raport cu ce se promovează în spaţiul media şi online. Posturile de radio și televiziune prezintă deseori un folclor românesc neautentic, considerat însă veritabil de către numeroși ascultători. Perioada ultimilor treizeci de ani de pseudo-libertate a însemnat un început promiţător pentru regăsirea artei noastre folclorice, a cărei autenticitate a fost desconsiderată din cauza vehiculării unor idei ce au stat la baza unui fals patriotism începând cu mijlocul secolului trecut.

După anul 2000, în ţara noastră au luat naştere numeroase ansambluri și formaţii inițiate de iubitorii artei populare autentice, provenind atât din mediul universitar sau școlar, cât și din spațiul neacademic, reprezentat prin numeroși artiști amatori, pasionați de folclor și doritori să pună în valoare „cea mai înaltă perfecţiune a artelor.“ (Bela Bartok).

În Iaşi, capitala culturală a Moldovei, a luat naştere în 2007 un ansamblu de tineri studenţi din cadrul Universităţii de Arte „George Enescu“, coordonat iniţial de vrednicul de pomenire părinte Florin Bucescu, iar în prezent de fiica acestuia, dna conf. univ. dr. Irina Zamfira Dănilă. Ansamblul Floralia și-a propus încă de la începuturile sale să promoveze arta folclorică într-un mod cât mai profesionist și să înfăptuiască un act artistic cu scop estetic, atât pentru publicul meloman, cât și pentru muzicieni specializați în acest domeniu.

În seara de 14 decembrie, în aula Bibliotecii Central-Universitare, Ansamblul Floralia a susţinut un concert în cadrul stagiunii Filarmonicii „Moldova”, eveniment ce a purtat auditoriul într-un periplu de colinde tradiţionale din zona Balcanilor. Au fost interpretate lucrări din repertoriul bulgăresc, macedonean, sârbesc, grecesc şi, bineînţeles, românesc. În ciuda diferenţelor cultural-geografice, măiestria cu care a fost ales programul a conturar ideea de unitate, prin conturarea unui complex artistic divers și a unui întreg socio-cultural la nivelul spaţiului balcanic. În această atmosferă panighirică, timpul a devenit aproape suspendat. Prin puterea mesajului lor, colindele au purtat interpreţii şi publicul dincolo de limitele spațio-temporale, într-o lume diafană a contemplării Naşterii Domnului, evidențiind elementul ce uneşte popoarele central-sud-estice ale Europei într-o legătură indisolubilă: credinţa. Afinitatea pentru frumos şi autentic s-a dedus din aplauzele furtunoase ale auditoriului, care a depăşit cu mult limitele sălii prea mici pentru mulţimea de iubitori ai artei folclorice.

Coordonatoarea ansamblului, doamna Irina Zamfira Dănilă, este totodată dirijor și profesor înzestrat cu puterea de a atrage, mobiliza și însufleți studenți ai universității noastre, interpreți și colaboratori din alte instituții, care se reunesc cu scopul comun de a cânta, bucura și mândri cu frumoasele piese selectate din folclorul balcanic. Concertul a fost un adevărat succes, iar publicul ieşean aşteaptă cu nerăbdare următorul eveniment organizat de Ansamblul Floralia, contribuind mai departe la procesul de recuperare și revitalizare a folclorului autentic, deopotrivă actual și arhaic!

Ioan Nechita, anul I, Muzicologie

Coordonator practică muzicologică: lect. univ. dr. Mihaela Balan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *