Luni, 19 decembrie 2022, la Institutul Teologic Romano-catolic „Sfântul Iosif” din Iași, a avut loc un concert deosebit susținut de Corala mixtă „Universitas”, condusă sub bagheta tânărului dirijor și compozitor Alexandru Semeniuc, actualmente student în anul III la specializarea Dirijat din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași. Coordonatorii acestui maiestuos eveniment au fost Gabriela Enășescu și lect. univ. dr. pr. Ionuț-Gabriel Nastasă, care și-au dedicat timpul și energia pentru tinerii interpreți pasionați de cânt.

Corala „Universitas” a fost înființată în anul 2015, din dorința unui grup de tineri de a transmite prin bucuria de a cânta și iubirea pentru muzică. În prezent, ansamblul este alcătuit din studenți de la cele 15 facultăți din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza”, de asemenea studenți și absolvenți ai Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice (UNAGE) și din celelalte 3 universități din Iași. Astfel, corul este format deopotrivă din artiști specializați în domeniul muzical și persoane fără studii muzicale superioare, uniți prin entuziasmul cântului vocal și instrumental, prin devotamentul cu care participă la repetițiile și evenimentele acestui ansamblu.

Membrii ansamblului sunt în prezent conduși de Alexandru Semeniuc, un tânăr muzician deja recunoscut pe plan național și internațional, atât pe plan dirijoral, cât și componistic. A absolvit studiile superioare ale Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloaie”, iar în prezent este student la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, la clasa lect. univ. dr. Bogdan Cojocaru. A. Semeniuc reușește să reunească, să motiveze și să inspire oamenii din jurul său prin cântarea corală armonico-polifonică, insuflând bucuria trăirii prin muzică. Prin tehnica sa de modelare a grupului a capella, tânărul dirijor dovedește o tenacitate și o putere de concentrare deosebite, prin care aspiră și atinge idealul obținerii unei sonorități celești.

Programul abordat de Corala „Universitas” a fost unul complex, conținând piese din repertoriul românesc și internațional, compus din lucrări în limba latină, spaniolă, franceză și engleză. Au fost interpretate 19 partituri, deopotrivă a capella și cu acompaniament de pian, chitară sau/și percuție, ce au impresionat publicul prezent. Corala „Universitas” a interpretat, ca de fiecare dată, pe lângă piesele deja cunoscute publicului iubitor de muzică corală academică, câteva lucrări în premieră națională.

Debutul concertului a avut loc într-o atmosferă liniștită, delicată și profundă, datorită piesei intitulate Copilaș venit din ceruri de Nelu Moldoveanu. Deși nu are o armonie complexă sau scriitură elaborată, lucrarea are un mesaj puternic, conducând publicul în procesiunea păstorilor și magilor către ieslea în care pruncul Hristos s-a născut. Compozitorul ilustrează sonor Betleemul și starea smerită pe care trebuie să o avem când intrăm în smeritul locaș al animalelor spre a ne închina Celui născut din Fecioară curată.

În acest peisaj sacru, se alătură vestitorii, cei care merg din poartă-n poartă, din cetate în cetate, pentru a propovădui lumii vestea nașterii lui Iisus. Colindul Clopotelor semnat de Valentin Teodorian înfățișează oamenii, copii și creștinătatea care povestesc cu bucurie mare, evenimentele premergătoare venirii lui Hristos în lume. „Cântă clopotele cântă, preamărind nașterea sfântă” sunt cuvintele care rămân întipărite în memoria și sufletul ascultătorilor.

Saltă-mpărăteasă Sfântă, un „axion” în versuri pe aranjamentul muzical al lui Grigore Cudalbu rezumă, în alese cuvinte, lauda neamului omenesc adus Născătoarei de Dumnezeu, vizualizată ca înalțare către cer (Facere 28, 12), rugul cel nears în foc (Ieşire 3, 1-2), pod între om și Creator, și ca poartă a cetății (Iezechiel 44, 2) pe care proorocii de demult au închipuit-o.

Leru-i Doamne Ler și Ziurel de ziuă sunt două lucrări ce aparțin compozitorului Remus Georgescu. Prin suplețea scriiturii sunt înfățișate imagini cerești, arătând că Nașterea Domnului este un eveniment sărbătorit și printre ființele fără de trup. Patru heruvimi îmbrăcați în haine de oier, răspândesc în lume tainele evenimentelor din Betleem și duc stele „rupte din cer” la cei care primesc această mângâiere a zămislirii lui Hristos.

Noël, cest l’amour, în aranjamentul armonic al tânărului compozitor și dirijor Alexandru Semeniuc, este o lucrare ce reamintește, în aceste vremuri grele, una din cele mai importante caracteristici ale sărbătorii în care urmează să intrăm: „Crăciunul este iubire”. Versurile, alături de discursul muzical, reliefează o trăire sinceră, precum sufletele copiilor. „Vino să-ți cânt” este chemarea adresată de Corala „Universitas” tuturor celor prezenți la concert, pentru a se bucura de sărbătoarea Nașterii Domnului și a se desprinde de gândurile lumești. Soliștii care au emoționat publicul au fost Sabina Gurgu și Gabriel Năstasă, acompaniați la pian de Octavian Bișoc.

În continuarea concertului, o nouă formă de adaptare muzicală semnată de dirijorul Alexandru Semeniuc a fost cunoscuta piesă Stille Nacht, ce a perpetuat starea de contemplație meditativă și bucurie interiorizată. Timpul cotidian parcă s-a oprit, conturând un context temporal mult mai larg, specific sacralității. Noaptea liniștită, de vis este o frumoasă metaforă poetică și sonoră a stării de calm sufletesc, a atmosferei de pace și armonie în lume. Aceasta este una din ideile fundamentale pe care se bazează piesa. Prin scriitura muzicală delicată și subtilă, publicul a simțit parcă fiecare fulg ce cade ușor pe pământ, simțind vibrația și emoția intenționată de compozitor. Soprana Antonia Cucerenco a sensibilizat publicul prin interpretarea caldă, firească și expresivă.

Joy to the world este una din cele mai cunoscute lucrări ale compozitorului Georg Friedrich Händel. Compusă în 1719 și având ca text Psalmul 98, piesa are un caracter festiv, celebrând nașterea lui Iisus Hristos. Stilul baroc și caracterul extrovertit atât de pregnante în creația lui Handel se evidențiază și în această lucrare prin exprimarea bucuriei care se propagă atât în spațiul celest, cât pe pământ. Textul ne îndeamnă pe toți să participăm cu inimile deschise la evenimentul care a schimbat lumea.

Sleeping Adonai, de Heather Sorenson este un cântec de leagăn, un portret al Mântuitorului Hristos, în care se suprapun scena ieslei și cea a viitoarei slujiri a Pruncului. Lucrarea, cântată în premieră națională, a emoționat publicul și l-a transpus în atmosfera orășelului Betleem, locul în care multe profeții s-au împlinit. Solista acestei piese a fost soprana Nicole Lăzăruc, acompaniată la pian de Octavian Bișoc și la fagot de Mihai Panainte.

Fuentecilla que corres, piesăarmonizată de Eduardo Cifre, este o lucrare ce a fost cântată cu mult entuziasm, în spiritul latin al spaniolilor. Pentru a spori efectul acestei lucrări, s-au alăturat corului Raluca Zamfir la chitară și Alexandra Condurache la castaniete.

Lucrarea Vecernii este semnată de Ion Popescu Runcu, având caracter meditativ și profund interiorizat și fiind inclusă în programul concertului prin alternarea stărilor, pentru a menține echilibrul energiei artistice. Interpretarea oferită de Corala Universității „Alexandru Ioan Cuza” a generat o stare contemplativă tuturor ascultătorilor. Solista care a subliniat mesajul lucrării a fost soprana Evelina Barcan.

Următoarea creație, Mărire-ntru cele-nalte este una din cele mai cunoscute și accesibile piese corale semnate de Nicolae Lungu. Corala „Universitas” a realizat o interpretare precisă, sincronă, cu o construcție gradată a discursului și constraste expresive de efect. Claritatea și măiestria au fost cele care au adus o lucrare simplă la un nivel interpretativ înalt și rafinat.

Soare-n cer, soare-n pământu, prelucrare ce aparține compozitorului contemporan Șerban Marcu, este o compoziție ce pune în valoare ethosul tradițional românesc. Starea de meditație și cugetarea smerită sunt evidențiate prin utilizarea unor tehnici de limbaj specifice sferei modale: armonia de pedale, cadențele prin subton, paralelismele de acorduri și lipsa terței în cadența finală. Acestea sugerează cadrul arhaic al Nașterii Domnului, într-un timp ancestral, în care singurul element nemuritor rămâne Soarele, simbol al forței divine.

Noël, o lucrare realizată prin activitatea creatoare comună a compozitorilor Matt Redman, Chris Tomlin și Ed Cash. Aranjamentul muzical, semnat de Heather Sorenson, creează o atmosferă sublimă care subliniază idea principală: iubirea lui Dumnezeu pentru oameni. Hristos se naște pentru a vindeca oamenii de durere. Lucrarea a fost interpretată în premieră națională, având ca solistă pe soprana Ana Dragu, însoțită la pian de Octavian Bișoc și la fagot de Mihai Panainte.

Veni, veni, Emmanuel este un imn gregorian cu origini străvechi, în secolul al IX-lea reinterpretat din perspectiva timpurilor noastre și conceput în manieră contemporană prin ingeniozitatea compozitorului Michael John Trotta. Chemarea lui Emmanuel este ruga înălțată de către omenire lui Dumnezeu de a trimite pe Mântuitorul vestit de prooroci. Lucrarea a fost interpretată cu multă aatenție la detalii de către Corala „Universitas”, dirijată de Alexandru Semeniuc, iar acompaniamentul de percuție a fost realizat de Raluca Zamfir și Alexandra Condurache.

Drum de iarnă este un cântec tematic, adaptat pentru cor mixt de compozitorul Visarion Șebalin, completând tabloul pitoresc al celui mai auster anotimp din an. Se înfățișează sonor drumul cu troica prin iarna grea. Peisajul nocturn este sugerat de sonoritățile acordurilor și momentele de polifonie realizate pe plan muzical.

Goin᾿ to Bethlehem de Jay Althouse este o lucrare în stil gospel care face parte din repertoriul religios al comunităților creștine afro-americane. Această lucrare a adus publicul în extaz, fiecare dintre cei prezenți simțind chemarea spre rugăciune prin manifestarea bucuriei produse de vestea Nașterii Mântuitorului. Atmosfera a fost sporită de adăugarea suportului ritmic al percuției, în interpretarea Alexandrei Condurache. Lucrarea fost interpretată în primă audiție națională.

Lucrarea Jingle Bellscompusă de James Pierpont în 1850, a fost pusă în valoare prin aranjamentul muzical inedit al lui Marty Paich. Variațiile de tempo, ritm și timbralitate atent realizate au conferit piesei valențe interpretative moderne, sporind frumusețea celebrului cântec prin versiunea coral-instrumentală de excepție.  Acompaniamentul cu clopoței și trianglu, realizat de Alexandra Condurache și Raluca Zamfir, împreună cu cel pianistic, în interpretarea lui Octavian Bișoc au dus spiritul sărbătorilor mult mai aproape de sufletul auditoriului. Partitura interpretată în primă audiție națională a fost una din cele mai aplaudate și apreciate de întreaga sală.

Cunoscuta piesă O come, All Ye Faithful a făcut înconjurul lumii după ce a fost reinterpretată de faimosul cvintet Pentatonix. Aranjamentul pentru cei cinci interpreți a fost realizat de Ben Bram, iar ulterior, după un fabulos succes, Jacob Narverud a realizat un aranjament pentru cor mixt, pian și percuție. Această partitură a fost punctul culminant al concertului, atât din perspectiva dificultății și complexității armonico-polifonică, dar mai ales prin trăirea generată în spiritul muzicii gospel. Ritmurile irezistibile, momentele sincopate și entuziasmul interpreților au fost cele care au redat bucuria și nerăbdarea tuturor de a-L vedea pe Pruncul Iisus. Momentul a fost îmbogățit de interpretarea instrumentală a Alexandrei Condurache la percuție și a lui Octavian Bișoc la pian. Soliștii acestei lucrări lucrări de excepție au fost sopranele: Gabriela Enășescu, Nicole Lăzăruc, Maria Duma și Sabina Gurgh, altistele: Ecaterina Muha și Iuliana Antoce, tenorii: Dimitrie Dascălu, Stelian Gheorghiasa și baritonii: Ionuț Prodan și Robert Burcă.

Ropotele de aplauze nu conteneau să se oprească după această lucrare dificilă, dar plină de trăire și bucurie. Înaintea ultimei piese, unul din coordonatorii acestui concert de excepție, doamna Gabriela Enășescu a mulțumit tuturor celor implicați în acest proiect al tinerilor colindători:

„Frumosul colindelor dăinuie în inimile noastre și dincolo de timpul Crăciunului, pentru că fiecare om speră și visează. Se hrănește din faptele ce cu demnitate le săvârșește, din experiențele autentice, din iubirea nesfârșită cu care este înzestrat. Ne bucurăm toți de prietenii luminoși, de familiile în care găsim înțelegerea și dragostea fără regres, de azi și de mâine. Ce a fost ieri e aevea, dar amprenta ce o lăsăm prin gest și crez ne perpetuează în scrisa istorie. Esența bucuriei suntem noi înșine, cu forța, strădania, devotamentul, răbdarea, cu educația noastră și cu gândurile sensibile ce le dăruim nu numai prin expresie, ci și prin rugă, intenție, cânt, amintire.”

Acestea sunt cuvintele pe care domnia sa le-a transmis cu multă emoție și cu o bucurie demnă de sărbătoarea de care cu toții ne apropiem: Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Suntem toți datori să fim mai buni, mai iubitori și smeriți, așa cum Hristos a fost când în peșteră S-a născut, El cel care a făcut lumea doar prin cuvânt.

Prezentatorul acestui eveniment a fost Codrin Mihalache, care prin discursul său rafinat, a subliniat că trebuie să fim mai buni nu doar în timpul sărbătorilor, ci pe tot parcursul anului.

„Sentimentele pe care le trăim în aceste zile ar trebui să ne fie punct de referință în tot restul anului. Bucuria dăruirii, entuziasmul muzicii sau emoția vederii celor dragi sunt doar câteva dintre trăirile care ne metamorfozează ca ființe umane și ne așază într-o lume a iubirii.”

În finalul concertului, Corala „Universitas” a interpretat Plugușorul, lucrare semnată de compozitorul Lucian Dumitriu. Urările de sănătate și de bunăstare au fost transmise cu multă căldură și avânt tuturor celor din sală, cu speranța revederii în anul următor, la un concert la fel de frumos și însuflețitor!

În final, dirijorul-compozitor Alexandru Semeniuc, sufletul acestui grandios eveniment, a împărtășit câteva cuvinte emoționante:

„Rememorând concertul din această seară, primul lucru pe care nu îl pot trece cu vederea este noțiunea de jertfă. Situându-ne și în vremea Postului Nașterii Domnului, cred că jertfa cea mai de preț a tuturor studenților din corala ,Universitas’ a fost timpul de studiu individual și cel petrecut cu multă răbdare la repetiții. Acest fapt a contribuit, strop cu strop, la formarea unei bucurii pe care am trăit-o cu toții plenar abia la concertul din această seară, atât din ipostaza de corist, cât și din cea de auditor. Bucuria aceasta construită pe fundamentul sacrificiului personal în scopul dăruirii și pentru ca muzica să vorbească nu doar prin vocea, ci și prin ochii și inimile studenților, este sentimentul care dăinuie peste timp și care are un loc special în amintirea tuturor. Bucuria prin muzică și, poate mai important, bucuria prin colindul Nașterii Domnului reprezintă pentru noi poate cel mai de preț tezaur personal, așa cum spune și primul colind pe care l-am prezentat în această seară. Pe acesta îl oferim tuturor cu dragoste ori de câte ori pășim pe scena din sălile de spectacol, ori pe drumul pe care fiecare dintre noi îl are de parcurs în viața cotidiană, privind mereu în Sus, la Cel de unde provine darul nostru și acolo unde nădăjduim să îi transpunem pe ascultătorii de fiecare dată.

Cu reverență și multă emoție, gânduri de gratitudine imensă se îndreaptă către prietenii mei, toți studenții și colaboratorii ce fac parte din corala ,Universitas. Sunt binecuvântat de Dumnezeu cu oameni atât de dedicați, muncitori și răbdători care, poate până să ajungă efectiv să își folosească vocile în cântare, știu foarte bine să își folosească sufletul, oferindu-l cu dărnicie celui dinaintea lor și tuturor auditorilor. Asemenea și coordonatorilor coralei și tuturor dascălilor mei care inspiră mereu scânteia progresului și a profesionalismului.

Nu în ultimul rând, mulțumim Bunului Dumnezeu pentru că ne-a chemat la o astfel de vocație și a rânduit să fim numărați și noi printre vestitorii Nașterii Pruncului Hristos în această frumoasă perioadă.”

Pentru cei din afară, Corala „Universitas” reprezintă doar un cor mixt, dar pentru cei din interior, reprezintă o familie, un cămin plin de iubire și înțelegere, unde fiecare se simte respectat și tratat cu multă afecțiune. Munca, iubirea și respectul sunt cei trei stâlpi pe care se bazează acest grup de tineri talentați și minunați. „Universitas nu este un loc sau un grup, ci este o entitate, răsfrânsă în fiecare interpret. Dacă unul dintre noi lipsește, acel gol nu poate fi umplut.” De asemenea, corala reprezintă „o oportunitate de a cânta mereu. Țin enorm la acest cor și nu mă pot detașa datorită amintirilor făcute și prieteniilor legate.” Acestea sunt câteva din gândurile membrilor despre locul pe care îl pot numi acasă, despre căminul cântului vocal – „Universitas”!

Seara de 19 decembrie, a reprezentat doar o filă din bogata carte a Coralei „Universitas”, o pagină scrisă cu multă trudă, cu mult drag în suflet și emoție, de fiecare interpret, de fiecare om care a fost prezent la acest moment inedit. Acesta nu este doar un cor, ci o familie care a fost, este și va rămâne un punct de reper în viața artistică muzicală a Iașului, un loc plin de bucurie și de iubire.

Robert Burcă, anul III, Muzicologie

Coordonator Practică Muzicologică: lect. univ. dr. Mihaela Balan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *