Într-o lume a singurătăţii, întunericului, neştiinţei și nedreptăţii, o rază de nădejde pare o utopie. Unde să găsească sărmanul om doritor de bine și frumos o mângâiere palidă? Cum să mai speri la o lume a eticii și moralei, proiectată într-un viitor nedefinit? Dar în tot acest întuneric în care păcatul ne-a aruncat, Biserica ne îndeamnă la revenirea în firescul lucrurilor: Ziua Învierii, popoare să ne luminăm!

Parcurgem o perioadă plină de lumină, ce începe din noaptea Sfintei Învieri, numită Penticostar. Traseul pe care Biserica ni l-a dezvăluit nu îndeamnă doar la sporirea luminii în suflet și contemplarea Învierii, ci este o chemare, un strigăt părintesc, pentru a ne ridica împreună cu Hristos la bucuria cea mai presus de cuvinte. Concertul din seara zilei de 18 mai 2023, intitulat Lumina Învierii în suflet de copil, a fost acea mângâiere, acea mână caldă pe care Hristos ne-o întinde, acel motiv care te face să nu îţi pierzi nădejdea și care îţi dă curajul să lupţi în continuare.  

Această introducere a fost necesară pentru a înţelege mesajul concluziv al concertului susținut joi seară de corul academic Byzantion și ansamblul psaltic de copii Mini Byzantion la Catedrala Mitropolitană din Iași. Evenimentul a fost organizat de Asociația culturală Byzantion, coordonată de lect. univ. dr. Adrian Sîrbu, în parteneriat cu Universitatea Națională de Arte „George Enescu” și Arhiepiscopia Iașilor, cu ocazia celebrării unui an de activitate a corului de copii menționat anterior, fiind dedicat preotului și profesorului Florin Bucescu (n. 18 mai 1936 – ✞ 21 septembrie 2019) – întemeietorul secției de Muzică Bizantină de la Iași – și maestrului protopsalt Lykourgos Angelopoulos (n. ~1941 – ✞ 18 mai 2014).

Tradiţia psaltică de o valoare inestimabilă a ţării noastre a fost îngropată treptat, încă din timpul legilor antibisericeşti date de A. I. Cuza. Ultimele strădanii de păstrare a darului nostru naţional, invidiat de mulţi care au încercat în nenumărate momente să ne asuprească, au mai existat pentru puţin timp, până când a fost trasă Cortina de Fier a comunismului peste întreaga tradiție și bogăție culturală din spațiul românesc. Patruzeci de ani de tăcere, patruzeci de ani în care ceea ce a reprezentat cândva tezaurul cel mai de preţ al românilor a existat doar ca simplă vorbă între puţinii cântăreţi bisericești care au mai rămas.

Marea şansă de a redobândi ceea ce devenise un vis frumos a venit odată cu Revoluţia din 1989. Astfel, așa cum drumul către Marea Unire a necesitat o perioadă de pregătire a înfăpturii idealului mult dorit, și în domeniul muzicii psaltice s-a început o intensă lucrare de reînviere a tradiţiei muzicii bisericeşti de sorginte bizantină. S-au scris și tradus zeci de volume de studii de muzicologie bizantină, s-au organizat concerte, conferinţe și masterclass-uri, dar lipsea încă un element esenţial: tradiţia învăţării muzicii în strană de la vârste mici, prin educație și asimilare pe parcursul creșterii noilor generații.

În întreaga istorie a muzicii bisericeşti, predanisirea și perpetuarea acestei arte s-au realizat exclusiv prin legătura dintre dascăl și ucenicii care creşteau în strană alături de el. Desfiinţarea şcolilor de cântăreţi, propaganda antibisericească precum și posibilitatea studierii muzicii eclesiastice numai în cadrul seminariilor și facultăţilor de Teologie, au adus aproape de dispariţie această practică atât de importantă. Dar Dumnezeu ne-a trimis un dar, un om și mai mult decât un om, un suflet nobil, înzestrat cu multă dragoste pentru ţara lui și pentru tezaurul psaltic al acesteia. De la Iaşi, d-l prof. Adrian Sîrbu calcă pe urmele înaintaşilor săi, care au „înotat împotriva curentului”, numai pentru a ne putea ridica la înălţimea pe care acest neam o merită.

După concertul din data de 18 mai, am putut extrage o concluzie esențială: da, se poate” Se poate spera în acel viitor care încetează să mai fie utopic. Sub atenta îndrumare a d-lui Adrian Sîrbu, corul Mini Byzantion, care a împlinit un an de existenţă, a deschis Zilele Psalţilor Români, un eveniment apărut la iniţiativa dumnealui, având ca misiune promovarea și redescoperirea muzicii psaltice din tradiţia românească. Am fost impresionați de vocile curate, curajoase, luminate de sufletele pline de lumină ale copiilor din Mini Byzantion – adjective neputincioase în exprimarea dragostei de Dumnezeu pe care aceşti îngeri în trup au cântat-o în această seară.

În ciuda programului ce a cuprins o multitudine de cântări din perioada Penticostarului precum Ziua Învierii, Canonul Învierii, Învierea Ta Hristoase Mântuitorule, Cu trupul adormind, culminând cu troparul Sfintei Parascheva și Hristos a Înviat, întreg repertoriul a fost executat de către copii din memorie, cu o exactitate de-a dreptul remarcabilă. Ca o completare absolut firească la evenimentul de astăzi, cele două coruri au comemorat prin cântările Veşnică pomenire și Hristos a Înviat pe cel care a rămas în posteritate drept iniţiatorul reînvierii artei psaltice din Moldova, vrednicul de pomenire părinte Florin Bucescu, a cărui zi de naştere a fost sărbătorită, în mod eshatologic, ca o „naştere în Hristos”.

Cu neînsemnate cuvinte, felicit din toată inima întreaga activitate a corurilor Byzantion, Mini Byzantion și a celui care depune eforturi inimaginabile pentru a da înapoi României darul ei primit de la Dumnezeu: dl. prof. Adrian Sîrbu. Cu nerăbdare aşteptăm și mai multe roade ale tuturor demersurilor care au fost începute și care sunt încă planificate, dar mai ales, aşteptăm rezultate din ce în ce mai notabile în rândul ansamblului de copii Mini Byzantion!

Ioan Nechita, anul I, specializarea Muzicologie

Coordonator practică muzicologică: lect. univ. dr. Mihaela Balan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *